• Tượng văn thù sư lợi bồ tát đá non nước

Tượng Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Mạn Thù Thất lỵ, có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Diệu Đức được hiểu là mọi đức đều tròn đầy.

Thủa xưa, Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Nhiệm có tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh nên được hiệu là Văn Thù Sư Lợi. Sau khi Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật…như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca.

Tượng văn thù sư lợi bồ tát đá non nước được các nghệ nhân làng nghề đá mỹ nghệ non nước đà nẵng điêu khắc 1 cách tinh xảo vơi giá thành rẻ nhất

Tượng văn thù sư lợi bồ tát đá non nước

  • Mã sản phẩm:VTSLBT
  • Tình trạng:Còn hàng
  • 21.500.000 VNĐ


Tag: Tượng văn thù sư lợi bồ tát đá non nước, tượng bồ tát, tượng văn thù đá non nước, tượng bồ tát đá non nước