• Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên non nước

Trong các buổi lễ tại các chùa ở phần cuối có xướng lễ ba đức Phật Thích Ca, Di Lặc, A Di Đà, và trong số năm vị Bồ Tát, có ngài Tượng Đại Thế Chí tượng trưng cho ý chí quyết tâm giáo hóa chúng sinh. Hiện Ngài là bậc Đẳng Giác, ở cõi Cực lạc của Phật A Di Đà, là một trong hai vị Đại Bồ Tát phụ với đức Phật A Di Đà để đến tiếp dẫn chúng sinh trong mười phương thế giới. Ngài luôn luôn bận rộn trong việc làm Phật sự, giáo hóa Thánh chúng tại cõi Cực lạc.


 

Đặc điểm của Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Hình hoặc tượng Bồ Tát Đại Thế Chí thường đứng hai tay cầm cành hoa, cách mặc cũng giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng đứng trên hoa ở bên tay phải đức Phật A Di Đà. Trên chóp mũ thường có hình ngôi chùa đại diện cho trí tuệ của ngài

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát


Bồ Tát Đạt Thế Chí khi chưa học đạo, một kiếp là con thứ hai của vua Vô tránh Niệm, và là em của Thái tử Bất Huyến, tức là Bồ Tát Quán thế Âm bây giờ, tên là Ni Ma. Cũng như anh, Hoàng tử Ni Ma được Vua cha khuyến khích bố thí cúng dàng Phật Bảo Tạng và đại chúng Tăng, Ngài cúng dường không luyến tiếc của. Ngài cũng được Đại thần Bảo Hải khuyên nhủ như Thái tử Bất Huyến rằng nên bố thí để cầu phúc vô lượng, không nên cầu phúc hữu lượng không lợi ích là bao.

cơ sở đá mỹ nghệ non nước chuyên điêu khắc tượng phật, tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên nguyên khối mẫu mã đẹp giá thành rẻ nhất non nước đà nẵng 0909860006

Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên non nước

  • Mã sản phẩm:TDTC011
  • Tình trạng:Còn hàng
  • 0 VNĐ


Tag: tượng đại thế chí bồ tát, tượng đại thế chí, tượng đại thế chí bồ tát bằng đá