• Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên non nước đà nẵng

Bồ Tát Ðại Thế Chí biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Ngài còn có danh hiệu là Ðắc Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Biên Quang Bồ Tát.

Các danh hiệu của Bồ Tát Đại Thế Chí nói lên hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại tinh tấn và ánh sáng trí tuệ vô biên chiếu khắp mọi loài chúng sanh, có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân si, chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Các vị Bồ Tát đều có từ bi, trí tuệ và ý chí xuất phàm như nhau, đó là nhân để tiến đến Phật quả.

Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ non nước đà nẵng chuyên điêu khắc tượng đại thế chí bồ tát bằng đá mẫu mã phong phú chất liệu đa dạng đội ngũ thợ giàu kinh nghiệm đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng


Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá tự nhiên non nước đà nẵng

  • Mã sản phẩm:DTCBT001
  • Tình trạng:Còn hàng
  • 0 VNĐ


Tag: Tượng đại thế chí bồ tát bằng đá, tượng đại thế chí