• Tượng tứ đại hộ pháp bằng đá non nước đà nẵng

Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ non nước chuyên điêu khắc tượng tứ đại hộ pháp bằng đá nguyên khối cho chùa, tượng hộ pháp giá thành rẻ nhất đá tốt nhất uy tín trách nhiệm giao hàng lắp đặt tận nơi

Tứ Đại Thiên vương là bốn vị Thiên thần thuộc bộ Nhị Thập Thiên ở tầng thứ nhất của dục giới Ta Bà, có nơi gọi là Tứ Đại Kim Cang, nhưng đó là sai lầm, phải gọi là Tứ Đại Thiên Vương, còn xưng là Hộ Thế Thiên Vương, trong thế giới quan của Phật Giáo, Tu Di sơn, giữa núi Tu di có bốn ngọn núi là nơi cư trú của Tứ Thiên Vương. Vị trí nằm ở lưng của núi Tu di. Trong hệ thống thờ tự Thiên Vương của Phật Giáo, thường thì kiến trúc thờ tượng Thiên Vương được gọi là Thiên Vương Điện và vị trí thường được đặt ở cổng chính khi vào chùa.

Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La, núi này có bốn đỉnh, mỗi đỉnh có một vị Thiên Vương trấn giữ, hộ trì cho tứ thiên hạ, bốn cõi thiên hạ còn gọi là Tứ Đại Bộ Châu, gồm có Đông Thắng Thần Châu ở phương Đông, Nam Thiệm Bộ Châu (địa cầu) ở phương Nam, Tây Ngưu Hạ Châu ở phương Tây, Bắc Cu Lư (Lô) Châu ở phương Bắc. Tứ Đại Bộ Châu thuộc tầng thứ nhất của trời dục giới


Tượng tứ đại hộ pháp bằng đá non nước đà nẵng

  • Mã sản phẩm:THPBD01
  • Tình trạng:Còn hàng
  • 0 VNĐ


Tag: tượng hộ pháp bằng đá, tượng tứ đại hộ pháp bằng đá, tượng tứ đại thiên vương phật giáo